Specjalizacje

OBSŁUGA FIRM/SPÓŁEK – PRAWO KORPORACYJNE

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę korporacyjną.

Prawnicy Kancelarii przygotowują projekty kontraktów handlowych i negocjują ich treść oraz doradzają w procesie realizacji umów. Doradzamy przy zakładaniu spółek handlowych, ich przekształcaniu (m.in. nabywaniu udziałów/akcji), likwidacji oraz przy wszelkich procesach restrukturyzacji i optymalizacji przedsiębiorstw. Prowadzimy również bieżącą obsługę prawną i przygotowujemy opinie prawne m.in. z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego.

Doradzamy we wszelkich rodzajach spraw korporacyjnych, w tym w obsłudze organów spółek – przygotowujemy projekty dokumentów korporacyjnych, uchwał, umów oraz porozumień wspólników oraz umów o współpracy.

Prawnicy Kancelarii reprezentują i doradzając zarówno spółkom jak i członkom ich organów we wszelkich typach sporów korporacyjnych jak również przed regulacyjnymi organami administracji publicznej oraz w postępowaniach przez sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądzie Najwyższym.

ZAKŁADANIE I OBSŁUGA FUNDACJI/STOWARZYSZEŃ

Kompleksowa obsługa prawna dla fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego obejmuje m.in:

 • przygotowywanie projektów statutów, aktów założycielskich, uchwał, protokołów zgromadzeń i pozostałych dokumentów dotyczących działalności stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i fundacji;
 • przygotowywanie dokumentacji rejestrowej do KRS;
 • reprezentację w zakresie wpisu podmiotów do rejestru organizacji pożytku publicznego, w tym dostosowywanie do obowiązujących wymogów prawnych jakim podlegają podmiotów będące organizacjami pożytku publicznego;
 • reprezentację przed sądami rejestrowymi i pozostałymi organami publicznymi i instytucjami;
 • wszelkie inne czynności niezbędne do ochrony interesów Klienta.

VENTURE CAPITAL / STARTUPY

Doradzamy począwszy od pierwszego etapu negocjacji, przez due diligence, umowy inwestycyjne, kolejne rundy, aż po exit. Kancelaria współpracuje z inwestorami i startupami na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Zajmujemy się kompleksową obsługą funduszy venture capital, aniołów biznesu oraz całych procesów inwestycyjnych, a także tworzeniem dedykowanych struktur inwestycyjnych.

.

FUZJE I PRZEJĘCIA (DUE DILIGENCE)

Kancelaria Chałupka Law & Consulting oferuje kompleksową obsługę prawną inwestycji, w tym w procesach nabywania i zbywania aktywów, wyjścia z inwestycji, restrukturyzacji i przekształceń dotyczących grup kapitałowych.

Prawnicy i eksperci Kancelarii doradzają inwestorom (prywatnym i publicznym), akcjonariuszom, udziałowcom, funduszom inwestycyjnym oraz doradcom inwestycyjnym uczestniczącym w transakcjach fuzji i przejęć. Ponadto, wspieramy inwestorów przy pozyskiwaniu finansowania.

Zakres świadczonej przez Kancelarię usługi obejmuje m.in.:

 • kompleksowe zarządzanie projektem i koordynację zaangażowanych w transakcję stron
 • negocjowaniu i przygotowaniu założeń do transakcji (term sheet)
 • badaniu stanu prawnego (due diligence)
 • przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej
 • negocjacjach
 • reprezentowaniu przed sądami, organami oraz instytucjami
 • post-transakcyjnej obsłudze prawnej obejmującej nadzór nad przestrzeganiem założeń inwestycji oraz egzekwowanie zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej
 • obsłudze wyjścia (exitu) z danej inwestycji

RESTRUKTURYZACJA, UPADŁOŚCI

Restrukturyzacja zadłużenia jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, którzy borykają się z trudnościami w spłacaniu swoich zobowiązań finansowych. Z usługi restrukturyzacji korzystają też przedsiębiorstwa chcące w przemyślany sposób pomniejszyć ciężące na nich obciążenia finansowe. Prawnicy Kancelarii Chałupka Law & Consulting posiadają bogate doświadczenie w optymalizacji rozwiązań prawnych, dotyczących kondycji finansowej podmiotów gospodarczych. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami branży finansowej.

Restrukturyzacja zadłużenia to sposób na wzmocnienie efektywności firmy na rynku. Dzięki podjęciu działań w zakresie zmniejszenia zobowiązań ciążących na przedsiębiorstwie jego rozwój i konkurencyjność może ulec znaczącej poprawie. Firmy decydujące się na współpracę z naszą Kancelarią otrzymują kompleksowe wsparcie na każdym etapie przeprowadzania restrukturyzacji zadłużenia. Nasze działania obejmują m. in.:

 • ocenę sytuacji finansowej firmy
 • stworzenie planu restrukturyzacji zadłużenia
 • wsparcie w negocjacjach z wierzycielami
 • doradztwo w sferze prawnej, podatkowej
 • wsparcie w dopełnianiu wszelkich formalności

Restrukturyzacja zadłużenia z naszą kancelarią to pewność efektywnego wpływania na kondycję finansową firmy. Oferujemy tylko sprawdzone rozwiązania prawne, które chronią interes klienta.

NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria Chałupka Law & Consulting świadczy rzetelną i kompleksową pomoc prawną we wszelkich zagadnieniach dotyczących nieruchomości. W ramach spraw związanych z nieruchomościami specjalizujemy się w świadczeniu usług, poczynając od kwestii związanych z odzyskiwaniem wywłaszczonych nieruchomości, poprzez badanie stanu prawnego nieruchomości w celu zminimalizowania ryzyk transakcyjnych, regulowanie stanu prawnego nieruchomości zarówno kwestiach cywilnych, jak i administracyjnych, obsługę transakcji na nieruchomościach oraz bieżących kwestiach związanych zarządzaniem nieruchomościami i tym, jaki jest ich stan prawny.

~

RODO/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych to obecnie (szczególnie w 2018 r.) coraz ważniejsze zagadnienie w elektronicznej gospodarce.

Globalizacja biznesu, zwiększona uwaga legislatorów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, a jednocześnie szybko rosnące znaczenie przetwarzania danych na niespotykaną dotąd skalę generuje wiele ryzyk i wyzwań przez przedsiębiorcami, od małych e-commerce po korporacje.
Przeprowadzamy audyty ochrony danych osobowych, przygotowujemy wzory zgód i umów dotyczących danych osobowych. Weryfikujemy istniejące procedury i dokumenty. Doradzamy jak dbać o dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów. Wyjaśniamy na czym polega rola administratora danych osobowych i jakie wiążą się z nią obowiązki.

i

PRAWO PRACY/PRAWO CYWILNE

Prawnicy z kancelarii posiadają szerokie doświadczenie we wprowadzaniu i stosowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa pracy, w szczególności w dążeniu do uelastyczniania regulacji wiążących strony w stosunkach pracy. Wspomagamy obsługiwane podmioty i osoby prywatne w procesie decyzyjnym, prezentując nowoczesne podejście do zagadnień stosowania prawa pracy z jednoczesną szczególną dbałością o zminimalizowanie ryzyka występującego w obrocie prawno-pracowniczym.

Prawnicy Kancelarii Chałupka Law & Consulting prowadzą również liczne szkolenia dla kadry.

Każdy Klient jest traktowany w sposób indywidualny, z uwzględnieniem jego rzeczywistych potrzeb i specyfiki oraz dążąc do stworzenia wspólnej płaszczyzny porozumienia, opartej na zaufaniu, partnerstwie i dialogu.

KLIENCI INDYWIDUALNI/ PROCESY SĄDOWE

Skutecznie wspieramy i reprezentujemy naszych Klientów na wszystkich etapach sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego.

OPTYMALIZACJA PODATKOWA, PRAWO FINANSOWE, KREDYTY KONSUMENCKIE

Wsparcie podatkowe oraz optymalizacja podatkowa działalności Klientów jest nieodłącznym elementem podejmowanych przez nas działań. Naszym priorytetem jest, aby rozwiązania oferowane przez Kancelarię w możliwie najszerszym zakresie minimalizowały obciążenia podatkowe i fiskalne po stronie Klienta. Jednocześnie analizując wszelkie aspekty działalności Klienta pomagamy mu eliminować lub minimalizować zagrożenia na gruncie prawa podatkowego.

Prawnicy Kancelarii pomagają naszym Klientom przy wyborze optymalnych struktur prawnych przedsiębiorstw, spółek oraz grup kapitałowych, uwzględniając aspekty podatkowe każdej ze struktur.

FUNDACJE RODZINNE. ZAŁOŻENIE I OBSŁUGA PRAWNA FUNDACJI RODZINNYCH

Świadcząc doradztwo na rzecz klientów kancelarii w ramach obsługi prawnej, reagujemy na bieżące zmiany prawne i podatkowe, dzięki czemu współpracujący z kancelarią klienci uzyskują dostęp do aktualnych rozwiązań prawnych przydatnych w ich działalności oraz unikają ryzyka i nowych zagrożeń wynikających ze zmian prawnych i podatkowych.

Jedną z regulacji prawnych dającą znaczące szanse i możliwości wzmocnienia pozycji rynkowej firm rodzinnych jest regulacja wprowadzająca do systemu prawnego nową instytucję – fundację rodzinną.

Niewątpliwie jest to instytucją, która w najbliższym czasie wytyczy nowe zasady przekazywania firm rodzinnych kolejnym pokoleniom. Kancelaria, oferując od wielu lat klientom wsparcie w przeprowadzaniu zmian pokoleniowych w firmach rodzinnych, oferuje możliwość skorzystania z rozwiązań w sukcesji pokoleniowej, jakie daje fundacja rodzinna.

AI SZTUCZNA INTELIGENCJA

Wszelkie zagadnienia prawne związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji w biznesie stają się coraz bardziej złożone. Nasze usługi prawne związane z AI obejmują szeroki zakres zagadnień, w tym własność intelektualną, prywatność, bezpieczeństwo danych, społeczną odpowiedzialność, czy też kwestie prawne związane z robotyką i technologią dronów w szczególności. Pomagamy i zabezpieczamy Twoją technologię i dane za pomocą patentów, znaków towarowych oraz ochronę tajemnicy handlowej. Pomagamy i doradzamy jak zachować zgodność z przepisami i standardami związanymi z AI, takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych czy też wytycznymi opracowanymi przez Komisję Europejską dotyczącymi AI. Doradzamy przy przygotowaniu i negocjowaniu umów związanych z AI, takich jak umowy licencyjne. Wszelkie zagadnienia prawne dotyczące dronów, a także od rolnictwa po budownictwo, oraz wiele innych zakresów.